Ripefiks er reprasjon uten lakkering. Mye kan repareres uten og koste på dyr omlakkering. Småskader kan pensles men ikke lakkeres.